Forsiden                        Nibe lokalhistorisk arkiv

                                               Åbningstider: Onsdage kl. 13:30 - 17:00

Arkivet har en

omfattende samling af

Foreningsdokumenter

Personalhistorisk papirer                           

Har du arkivalier der ikke mere anvendeskan disse afleveres til arkivet, der opbevarerdisse trygt og sikkert ud fra gældende regler.

Arkivet i Nibe er medlem af SLA

Sammenslutningen Af Lokalarkiver.

Alle arkivalier er elektronisk indskrevet i den landsdækkende database Arkibas, hvilket vil betyde at når basen er fuld udbygget, kan de arkiver der er tilsluttet denne database søge oplysninger på kryds og tværs i Danmark.

Hvis du har lyst til at forske i slægten er et arkiv et godt sted at begynde.

Følsomme arkivalier kan belægges med klausul om tilgængelighed på op til 100 år, hvor 30 år er normalen for personalhistoriske arkivalier.

Det der sker i dag er historie i morgen.

Hjælp os med at bevare til gavn for eftertiden

Ejendomspapirer

Fotografier

Malerier

Kort

Mikrofilm

Tingbøger

Rådstueprotokoller

Gravminder

Kirkebøger

Og meget mere der

belyser egnens og byens

liv og historiske udvikling