Afslutning på arbejdet med renovering af støbejernsgelænderet omkring Nibe Kilde

I løbet af 2010 er støbejernsgelænderet omkring Nibe Kilde blevet renoveret.

 

Nibe Museum sætter stor pris på det udførte arbejde, der kun har kunnet lade sig gøre, efter at Aalborg kommune og Kulturelt Samråd har ydet tilskud til arbejdet, og lokale håndværkere har sponseret hele eller en stor del af deres arbejdskraft.

TAK til sponsorer og samarbejdspartnere.